HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca musi wpisać do rejestru podejrzenie choroby zawodowej i co mu grozi za nieprowadzenie takiego rejestru?

28.03.2024

Pan Jakub otrzymał zawiadomienie z PIP o wszczęciu postępowania w związku ze zgłoszeniem podejrzenia choroby zawodowej jego byłej pracownicy. Zgłoszenie choroby do PIP dokonał właściwy lekarz podczas badania byłej pracownicy. Termin przeprowadzania kontroli PIP u Pana Jakuba został ustalony na koniec miesiąca. Pan Jakub zastanawia się, czy powinien wpisać już podejrzenie choroby zawodowej do rejestru chorób, czy jednak dotyczy to tylko przypadków, co do których została wydana decyzja o ich stwierdzeniu. Pan Jakub nie wie też, co grozi mu w przypadku niewpisania choroby zawodowej do rejestru.

Odpowiedź: Pan Jakub musi prowadzić rejestr stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby. Niewpisanie choroby zawodowej lub jej podejrzenia do rejestru albo ujawnienie w rejestrze chorób informacji niezgodnych z prawdą może rodzić po stronie Pana Jakuba odpowiedzialności wykroczeniową (z KP) lub karną (z KK).

Przepisy dzielą postępowanie w sprawie zgłoszenia choroby zawodowej na trzy, następujące po sobie fazy: (1) podejrzenia choroby zawodowej, (2) rozpoznania choroby zawodowej i (3) stwierdzenia choroby zawodowej, a każda z tych faz wiąże się z innymi obowiązkami po stronie pracodawcy.

Pierwsza faza dotyczy m.in. zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej do właściwych organów państwowych. Celem drugiej fazy jest skierowanie na badania w celu rozpoznania choroby zawodowej lub braku podstaw do jej rozpoznania. Z kolei trzecia faza dotyczy sytuacji, w której doszło do rozpoznania choroby zawodowej i ma na celu m.in. ustalenie przyczyn powstania choroby zawodowej oraz charakteru i rozmiaru zagrożeń tą chorobą, a w konsekwencji wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Pan Jakub jest zobowiązany do prowadzenia rejestru chorób zawodowych, a więc tych, które zostały stwierdzone w drodze decyzji, jaki i podejrzeń o takie choroby, a więc sytuacji, gdzie decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej nie została ostatecznie wydana.

Nieujawnienie przez Pana Jakuba choroby zawodowej lub jej podejrzenia w rejestrze, albo podanie niezgodnych z prawdą informacji z nią związanych może zostać uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika za które przewidziano karę grzywny (art. 283 § 2 pkt 6 KP).

Jeśli natomiast Pan Jakub nie sporządziłby wymaganej dokumentacji, do której należy prowadzenie rejestru chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby to wówczas naraża się na odpowiedzialność karną i karę grzywny do 180 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności (art. 221 KK).