HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca musi udzielić z góry Honorowemu Dawcy Krwi dwa dni wolnego?

13.04.2023

Pan Jan jest Honorowym Dawcą Krwi. Usłyszał od kolegi z produkcji, że jak pójdzie oddać krew to teraz może mieć wolne zarówno w dniu jej oddania, jak i następnego dnia.  Pan Jan udał się do pracodawcy prosząc o dwa dni wolnego i przedłożył mu legitymację HDK. Czy pracodawca powinien udzielić Panu Janowi dwa dni wolnego?

Odpowiedź: Nie, obecnie pracodawca nie jest zobowiązany do automatycznego udzielania Honorowemu Dawcy Krwi dwóch dni wolnego, chyba że ten wykaże, że przed oddaniem krwi przeszedł chorobę COVID-19.

Obowiązujące przepisy przewidują, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, przysługuje zwolnienia od pracy w dniu, w którym oddał oraz w dniu następnym, ale jedynie po chorobie COVID-19.

Zatem, aby Pan Jan był uprawniony do 2 dni wolnego zgodnie z przywołanym przepisem musiałby dodatkowo wykazać, że przeszedł chorobę COVID-19. Bez takiego potwierdzenia, Pan Jan będzie uprawniony jedynie do zwolnienia od pracy w dniu, w którym odda krew.

Warto jednak pamiętać, że za parę już dni, tj. 20 kwietnia br., zmienią się przepisy dotyczące krwiodawstwa. Wprowadzą one na stałe 2 dni wolnego dla Honorowych Dawców Krwi niezależnie od tego, czy przeszli chorobę COVID-19, czy nie, oraz niezależnie od tego, czy będzie obowiązywał stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego.