HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca może pozwolić (innemu pracownikowi) na przewóz poszkodowanego pracownika do szpitala bez wzywania karetki

24.08.2023

Kolega Pana Jana z produkcji zasłabł podczas pracy, upadł na maszynę i rozciął sobie głowę co spowodowało silne krwawienie. Pan Jan natychmiast zgłosił wypadek do pracodawcy i zaproponował, że osobiście przewiezie kolegę na pogotowie w obawie o wykrwawienie. Pracodawca Pana Jana zgodził się na samodzielne przewiezienie poszkodowanego pracownika do szpitala i nie wzywał już karetki na miejsce zdarzenia. Czy pracodawca mógł zgodzić się na przewiezienie poszkodowanego przez innego pracownika bez wzywania pogotowia?

Odpowiedź: Nie, stan w jakim znajdował się poszkodowany pracownik należało uznać za stan nagłego zagrożenia życia, który wymaga interwencji odpowiednich służb medycznych – taki obowiązek przewidują powszechnie obowiązujące przepisy. Pracodawca nie powinien pozwolić na to, aby Pan Jan przewoził poszkodowanego pracownika.

Zgodnie z art. 4 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, kto zauważy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Za stan nagłego zagrożenia życia uznaje się stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

Wyrażenie zgody na dokonanie przewozu przez Pana Jana mogłoby pogorszyć stan poszkodowanego pracownika a nawet stworzyć ryzyko uraty przez niego życia – to z kolei mogłoby rodzić po stronie pracodawcy odpowiedzialność karną za narażenie poszkodowanego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.