HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom tymczasowym odzieży i obuwia roboczego, zorganizowania im szkoleń BHP i skierowania ich na badania lekarskie?

23.05.2024

Pan Jakub zamierza zatrudnić na produkcji kilku pracowników tymczasowych. Pan Jakub nie wie jednak czy musi względem nich spełnić jakiekolwiek obowiązki z zakresu BHP, a w szczególności czy musi skierować ich na badania lekarskie. Na forum przeczytał post, że pracodawca użytkownik w ogóle nie musi zadbać o kwestie BHP w stosunku do pracowników tymczasowych, bo nie jest ich formalnym pracodawcą, zatem obwiązki w tym zakresie spoczywają wyłącznie na agencji pracy tymczasowej. Pan Jakub poprosił agencję, aby dostarczyła pracownikom tymczasowym odzież i obuwie robocze oraz przedstawiła zaświadczenia, że pracownicy odbyli odpowiednie szkolenia z zakresu BHP wraz z orzeczeniami lekarskimi dopuszczającymi ich do pracy. Agencja nie zgodziła się na powyższe i wskazała, że nie wchodzi to w zakres jej obowiązków. Czy Pan Jakub jako pracodawca użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pracownikom tymczasowym odzieży i obuwia roboczego, zorganizowania im szkoleń BHP i skierowania ich na badania lekarskie?

Odpowiedź: Tak, Pan Jakub powinien samodzielnie dostarczyć pracownikom tymczasowym odzież i obuwie robocze oraz zorganizować dla nich szkolenia BHP, natomiast to, kto kieruje pracowników tymczasowych na badania lekarskie powinno być doprecyzowane w umowie zawartej z agencją pracy tymczasowej.

Przepisy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewidują wprost, że pracodawca użytkownik jest zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy tymczasowej.

Do szczególnych obowiązków pracodawcy użytkownika należy dostarczenie pracownikom tymczasowym odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, zapewnienie napojów i posiłków profilaktycznych, przeprowadzenie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalenie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz informowanie o tym ryzyku.

Przepisy nie przewidują jednak, kto – pracodawca, użytkownik czy agencja pracy tymczasowej – jest zobowiązany do skierowania pracowników na badania lekarskie. Wydaje się, że na takie badania powinien kierować pracodawca użytkownik, jako podmiot znający dane środowisko pracy oraz rodzaj pracy, jaka ma być wykonywana oraz ewentualne ryzyka jakie mogą powstać w związku z jej wykonywaniem – natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby w umowie strony uzgodniły, aby agencja skierowała pracowników na badania.