HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy możliwa jest rezygnacja z noszenia odzieży roboczej w okresie letnim?

06.07.2023

Na hali produkcyjnej utrzymywana jest stała temperatura 24 stopni. W ocenie pracowników, jest ona za wysoka i nie spełnia wymagań BHP. Pracownicy produkcyjni zwrócili się do swojego pracodawcy – Pana Jakuba z prośbą o obniżenie temperatury lub wyrażenie zgody na zrezygnowanie z noszenia odzieży roboczej w okresie letnim. Jakie działania powinien podjąć Pan Jakub w związku z prośbą pracowników oraz czy może pozwolić im na nienoszenie odzieży roboczej w lato?

Odpowiedź: Temperatura zapewniona na hali produkcyjnej jest zgodna z obowiązującymi przepisami, a rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy określa wyłącznie minimalne temperatury, jakie należy zapewnić w pomieszczeniach pracy. Nie zawiera informacji o temperaturach maksymalnych. Jeżeli jednak temperatura w pomieszczeniach wpływa na komfort pracy pracowników, a tym samym na ich efektywność i wydajność to Pan Jakub może zapewnić pracownikom klimatyzację. W takie sytuacji Pan Jakub musi pamiętać, aby:

  • Powietrze doprowadzane z zewnątrz było oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia;
  • Klimatyzacja nie powodowała przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy;
  • Strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na stanowiska pracy.

Pan Jakub nie powinien zgodzić się na rezygnację z odzieży roboczej w lato. Jeżeli noszenie odzieży roboczej wynika z przepisów prawa, to pracodawcy zobowiązani do jej zapewnienia, a pracownicy do jej noszenia i to niezależnie od pory roku.