HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Pogotowie BHP PCS | Littler: Czy pracowdaca jest zobowiązany do wydzielenia palarni w firmie i co się stanie, jeśli tego nie zrobi?

26.10.2023

Pan Jakub zakończył remont firmy i od poniedziałku wszyscy pracownicy zaczęli pracę w nowym biurze. Ku zaskoczeniu pracowników, Pan Jakub zlikwidował dotychczasową palarnię i nie wydzielił żadnej innej przestrzeni, aby pracownicy podczas przerwy mogli wyjść na papierosa. W ocenie pracowników, przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek wydzielenia palarni w firmie, a jego niezrealizowanie stanowi wykroczenie związane z BHP. Czy Pan Jakub jest faktycznie zobowiązany do wydzielenia palarni w firmie i co się stanie, jeśli tego nie zrobi?

Odpowiedź: Nie, obowiązujące przepisy dot. BHP nie nakładają na Pana Jakuba obowiązku zorganizowania przestrzeni na palarnię w firmie, a tym samym Pan Jakub nie popełni wykroczenia związanego z BHP, jeśli jej nie wydzieli.

Przepisy dotyczące obowiązku wydzielenia palarni w miejscu pracy zmieniły się w 2011 r. na skutek nowelizacji rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obowiązujące przepisy nie wymieniają już palarni w katalogu „pomieszczeń sanitarnych”, które pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom.

Brak obowiązku Pana Jakuba do wydzielenia palarni wynika też z przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Zgodnie art. 5a ust. 3 pkt 5 ustawy, właściciel lub zarządzający mogą wyznaczyć palarnię w pomieszczeniach zakładu pracy. W związku z tym, że Pan Jakub może, a nie musi wyznaczać palarni w miejscu pracy, to jej niezorganizowanie nie będzie stanowiło wykroczenia w rozumieniu art. 283 KP.