HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Paruch, Włodarczyk: Jak zmieniać minimalne wynagrodzenie?

19.06.2024

Polska jest zobowiązana do wdrożenia europejskiej dyrektywy 2022/2041 z 19 października 2022 roku w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE do 15 listopada 2024 roku. Podniesienie płacy minimalnej, a tym samym wzrost kosztów zatrudnienia, może również skłonić pracodawców do rewizji systemów wynagrodzeń i szukania oszczędności poprzez ograniczenie lub eliminację premii i innych dodatkowych świadczeń za pracę. W konsekwencji brak takich dodatkowych składników może uniemożliwić osiągnięcie celów, dla których są one ustanawiane, co może prowadzić do demotywacji pracowników, pogorszenia wyników przedsiębiorstwa, wzrostu absencji i rotacji pracowników.

Pracodawcy wskazują również, że wzrost płacy minimalnej powoduje spłaszczenie wynagrodzeń i brak środków na podwyżki dla specjalistów. W dłuższej perspektywie znaczące podnoszenie najniższego wynagrodzenia może doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy z dłuższym stażem i doświadczeniem zarabiają niewiele więcej niż świeżo przyjęci i nisko wykwalifikowani pracownicy. – r. pr. Sławomir Paruch oraz adw. Michał Włodarczyk dla Rzeczpospolitej.

Artykuł tutaj.