HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Parlamentarzyści pod specjalną ochroną. Niełatwo ich zwolnić z pracy

08.04.2024

Przepisy dotyczące ochrony parlamentarzystów nie przystają do dzisiejszych realiów. W realiach poprzedniego ustroju miały na celu zagwarantować byłym deputowanym do Sejmu PRL kontynuację zatrudnienia. Obecnie wydaje się, że takie rozwiązanie może powodować nieuzasadnione uprzywilejowanie pozycji byłych posłów i senatorów, ingerując tym samym w zbyt dużym stopniu w prawo pracodawców do swobodnego kształtowania zatrudnienia. Uprawnienia pracodawcy w zakresie rozwiązania stosunku pracy lub zmiany warunków pracy i płacy z takim pracownikiem zostają w dużym stopniu ograniczone. Ostateczne decyzja w tym zakresie należy bowiem do Prezydium Sejmu lub Senatu. Ma charakter ostateczny. Przepisy nie przewidują możliwości wniesienia odwołania do sądu pracy czy też innego podmiotu. Tym samym pracodawca ponosi w całości ekonomiczny ciężar kontynuacji zatrudnienia byłego parlamentarzysty. – adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł tutaj.