HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Orzeczenie Miesiąca – z cyklu: 10 Orzeczeń w sprawach HR

03.03.2023

Orzeczenie Miesiąca: Stałe wynagrodzenie nie wyklucza 50% kup dla twórców.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 lutego 2023 r., sygn. III FSK 1890/20

Stałe wynagrodzenie uzyskiwane przez pracownika-twórcę nie jest przeszkodą do skorzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodu. Wynika to ze swobody kształtowania wynagrodzenia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem oraz faktu, że honorarium autorskie nie musi koniecznie odpowiadać rzeczywistej wartości utworu.

Orzeczenie ma istotne znaczenie dla pracodawców, szczególnie z branży IT, którzy zatrudniają twórców na etacie i wypłacają im stałe miesięczne wynagrodzenie.

Tło sprawy

Sprawa dotyczyła twórców gier komputerowych zatrudnionych na umowie o pracę. Tworzenie gier często było wieloetapowe i zajmowało im kilka lat. W niektórych miesiącach dochodziło więc do wielokrotnego przenoszenia praw do utworu, a w innych przeniesienia te nie miały miejsca. Wynagrodzenie było wypłacane niezależnie od ilości pracy twórczej wykonanej w konkretnym miesiącu i w całości stanowiło honorarium autorskie.

Pracodawca zapytał fiskusa, czy twórcy gier otrzymujący stałe wynagrodzenie mogą korzystać ze zwolnienia w wysokości 50% kosztów autorskich na podstawie ustawy o PIT. Fiskus nie zgodził się i za problem uznał uniezależnienie wynagrodzenia od rodzaju i ilości przeniesionych utworów oraz fakt, że kwota wspomnianego wynagrodzenia nie odzwierciedlała wartości rynkowej wyprodukowanych gier.

WSA, po otrzymaniu skargi pracodawcy, uznał interpretację fiskusa za rozszerzającą. Przypomniał też, że jedynymi warunkami do uzyskania prawa do podwyższonych kosztów jest bycie twórcą w rozumieniu ustawy o prawie autorskim oraz otrzymywanie wynagrodzenia z tytułu korzystania z praw do utworu, a organy skarbowe nie mogą kreować dodatkowych warunków ograniczających stosowanie preferencji. NSA stwierdził, że otrzymywanie stałego wynagrodzenia nie wyklucza prawa do podwyższonych kosztów i że honorarium to nie musi odzwierciedlać rzeczywistej wartości dzieła.

Komentarz PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Organy stosujące pro-fiskalną wykładnię przepisów często nadużywają swojej pozycji, która ostatecznie nie broni się przed sądem. Przypominamy, że to od woli pracodawcy zależy, za co konkretnie wypłacane będzie pracownikowi wynagrodzenie i w jakiej wysokości. Honorarium autorskie nie musi stanowić ekwiwalentu wartości danego utworu. Skomplikowany i długotrwały proces tworzenia gry powoduje, że trudno ustalić udział konkretnego pracownika w końcowej wersji produktu. Nie można od tych okoliczności uzależniać możliwości przewidzianego ustawą preferencyjnego mechanizmu rozliczenia podatku PIT dedykowanego m.in. właśnie twórcom z branży IT.