HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Odległość to nie przeszkoda dla mobbingu. Zachowania, które nie powinny mieć miejsca w pracy zdalnej

19.10.2023

Jednym z ich podstawowych obowiązków pracodawców jest przeciwdziałanie mobbingowi w pracy. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że pracownicy pracują zdalnie. Wielu pracodawców rozbudowało swoje procedury antymobbingowe o aspekty związane z pracą zdalną. Dzięki temu w razie zgłoszenia się ofiary mobbingu, łatwiej będzie im wykazać, że próbowali zapobiec niepożądanym zachowaniom, a działania były realne i uwzględniały specyfikę pracy zdalnej. – r. pr. Karolina Kanclerz komentuje dla kobieta.rp.pl.

Artykuł dostępny tutaj.