HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy antykryzysowej

15.12.2020

Opublikowano kolejną nowelizację ustawy antykryzysowej. Tzw. „Tarcza branżowa” przewiduje wsparcie finansowe dla wybranych rodzajów działalności, szczególnie dotkniętych ostatnimi obostrzeniami.

Od soboty 19 grudnia br. wskazane w ustawie branże mogą wnioskować o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2000 zł miesięcznie przez okres 3 miesięcy.

Dofinansowanie przysługuje w wypadku spadku przychodów w wysokości 40% w jednym z wybranych 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w porównaniu z miesiącem poprzedzającym lub analogicznym miesiącem w roku poprzednim.

Dofinansowanie przysługuje na pracowników zatrudnionych co najmniej 3 miesiące do dnia złożenia wniosku.

Wniosek należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Ponadto wybrane branże mogą złożyć wniosek o zwolnienie ze składek na ZUS za listopad – wniosek można złożyć do 31 stycznia 2021 r. Jeżeli składki zostały opłacone przed złożeniem wniosków, wówczas podlegają zwrotowi. Wniosek należy złożyć do właściwego oddziału ZUS.

W obu przypadkach działalność przeważająca jest badana zgodnie w wpisem w rejestrze REGON na dzień 30 września br. (według kodu PKD wskazanego w rejestrze REGON jako działalność przeważająca).

Zespół PCS na bieżąco śledzi najnowsze zmiany i jest do dyspozycji w razie jakichkolwiek pytań.