HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Nie każde naruszenie przepisów przy zwolnieniu chronionego związkowca uzasadnia ukaranie

14.11.2023

Sąd Najwyższy wypowiadał się już niejednokrotnie o granicach ochrony działaczy związkowych wskazując, że ochrona przed rozwiązaniem stosunku pracy nie ma charakteru absolutnego. Zarówno z punktu widzenia sprawiedliwości i zasad współżycia społecznego, jak i przepisów prawa, nie można przyznawać bezwzględnej ochrony pracownikowi, który w okolicznościach danego przypadku na ochronę nie zasługuje. Działalność związkowa nie może być pretekstem do nieuzasadnionego uprzywilejowania pracownika w sferach niedotyczących sprawowanych przez niego funkcji. – r. pr. Sandra Szybak-Bizacka oraz Katarzyna Stępień komentują dla ius.focus.

Artykuł: tutaj.