HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Mieszkasz w Polsce, pracujesz w Niemczech? Jest ważny wyrok dla pracowników przygranicznych

27.05.2024

Orzeczenie Trybunału powinno mieć zastosowanie również do osób zatrudnionych w Polsce, lecz zamieszkujących obszary przygranicze na terenie państw sąsiednich i odwrotnie – pracowników mieszkających w Polsce i pracujących u naszych sąsiadów. Sprawa będąca przedmiotem wyroku dotyczyła wprawdzie dodatku rodzinnego, ale można ją przenieść chociażby na grunt uchwalonego w ostatnich dniach przez Sejm tzw. babciowego czy wsparcia w postaci świadczenia 800 plus. Zgodnie z wyrokiem Trybunału pracownikowi mieszkającemu zagranicą, a pracującemu w Polsce nie powinno się odmawiać prawa do tych świadczeń tylko dlatego, że on i jego rodzina nie mieszkają w Polsce. Analogicznie, jeżeli w którymś z państw sąsiednich przysługują pracownikom tam zamieszkującym jakieś świadczenia, to powinny one analogicznie przysługiwać pracownikom mieszkającym w Polsce i wykonującym pracę w tym państwie. – r. pr. Paweł Sych komentuje dla Business Insider Polska.

Artykuł tutaj.