HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Łatwiej będzie zatrudniać cudzoziemców? Projekt zmian rozczarowuje

16.02.2024

Ustawa regulująca zatrudnianie cudzoziemców obejmowała zupełnie inną problematykę niż obecnie procedowany projekt zmiany ustawy o cudzoziemcach. Ten odnosi się bardziej do zasad pobytu i ułatwień w tym zakresie niż do zatrudniania cudzoziemców, dlatego też nie wydaje się, aby stanowił realizację kamieni milowych z KPO. Przewidziana w projekcie elektronizacja postępowania to duże ułatwienie, zwłaszcza gdy stroną jest wyłącznie cudzoziemiec. Natomiast wprowadzenie rozwiązania zakładającego, że wniosek pobytowy może zostać złożony wyłącznie elektronicznie, nie wydaje się najlepszym rozwiązaniem. – adw. Karolina Schiffter komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej.

Artykuł tutaj.