HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

#koronawirusalert: Nowe rozporządzenie w sprawie stanu epidemii

20.03.2020

Jest nowe rozporządzenie w sprawie stanu epidemii, a w nim kilka nowości:

  1. Nie wydaje się decyzji w sprawie objęcia kwarantanną osoby przekraczającej granicę.
  2. Osoba odbywająca kwarantannę ma obowiązek poinformować o tym pracodawcę.
  3. Osoba odbywająca kwarantannę składa pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny w terminie 3 dni roboczych od jej zakończenia – oświadczenie musi zawierać obowiązkowy zakres danych.
  4. Oświadczenie jest podstawą wypłaty wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku.
  5. Pracodawca może zweryfikować treść oświadczenia poprzez kontakt  z inspekcją sanitarną – wniosek o weryfikację powinien zawierać uzasadnienie.
  6. Wprowadza się dalsze ograniczenia handlu w galeriach powyżej 2000 m2.