HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Konferencja Lato HR 2024: Mistrzowski HR

14.06.2024

Zapraszamy do udziału w konferencji Mistrzowski HR, organizowanej przez Inwenta.

W ramach wydarzenia adw. Michał Włodarczyk wygłosi prelekcję Nadchodzi kultura jawności i równości w HR.

Jawność i równość stają się kluczowymi elementami nowoczesnych strategii HR i fundamentem kultury organizacyjnej przedsiębiorców, wpływającym na bardziej sprawiedliwe i transparentne środowisko pracy. Już wkrótce przepisy dyrektywy o jawności wynagrodzeń wymuszą na pracodawcach większą transparentności mechanizmów kształtowania wynagrodzeń, sprzyjających równości płac i zapobiegającym luce płacowej. Z kolei nadchodzące obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym ESG spowodują, że pracodawcy będą coraz częściej angażować się w działania promujące różnorodność i inkluzywności w miejscu pracy. Nowe przepisy to również nowe wyzwania dla pracodawców i działów HR. Zapraszamy do udziału w prelekcji, podczas której przedstawimy rosnącą rolę jawności i równości w HR oraz związane z nimi wymogi oraz ryzyka prawne.

Termin: 2 lipca br., godz. 9:30-16:00, online.

Rejestracja oraz szczegółowa agenda: tutaj.