HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Konferencja: European Immigration Law 2023

14.02.2023

Zapraszamy do udziału w dorocznej konferencji European Immigration Law 2023, organizowanej przez ERA Academy of European Law.

Podczas konferencji zostaną przedstawione aktualne informacje na temat ostatnich zmian w unijnym systemie legalnej migracji oraz mechanizmów wprowadzonych w celu rozwiązania problemu niedoborów siły roboczej i umiejętności oraz zwiększenia atrakcyjności UE dla kluczowych pracowników. Uczestnicy będą mieli możliwość przedyskutowania bieżących wydarzeń i reform prawnych z ekspertami w tej dziedzinie.

W ramach wydarzenia adw. Karolina Schiffter omówi temat Lawyers’ response to the war in the Ukraine and the issues ahead.

Termin: 19-21 kwietnia br., online.

Rejestracja oraz szczegółowa agenda dostępne tutaj.