HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie? – Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez obywateli Ukrainy

16.03.2022

Ekspresowe tempo uchwalenia specustawy dot. pomocy obywatelom Ukrainy doprowadziło do licznych wątpliwości interpretacyjnych. Jedną z nich jest kwestia powierzania wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, przebywającemu na terytorium RP przez podmiot zagraniczny, który nie ma siedziby w Polsce. Ta luka skłania wielu obywateli Ukrainy do rozważenia innych modeli prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Co do zasady obywatele państw spoza Unii Europejskiej mają ograniczoną możliwość podejmowania działalności gospodarczej w Polsce.

Z pomocą może przyjść jednak mechanizm przewidziany przez specustawę – możliwość podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Aby było to możliwe łącznie muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

  • pobyt obywatela Ukrainy musi być uznawany za legalny w rozumieniu specustawy lub ustawy o cudzoziemcach;
  • obywatel Ukrainy musi uprzednio uzyskać numer PESEL.

Po spełnieniu tych dwóch warunków oraz dopełnieniu ogólnie wymaganych w tym celu formalności obywatel Ukrainy będzie mógł podjąć działalność gospodarczą w każdej formie dozwolonej przez polskie prawo, czyli w szczególności:

  • jednoosobowej działalności gospodarczej;
  • spółki cywilnej;
  • spółki jawnej;
  • spółki partnerskiej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo-akcyjnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Różnice między poszczególnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej dotyczą zarówno kwestii formalnych – takich jak miejsce i procedura rejestracji oraz finansowych (niektóre z nich wymagają do założenia określonej wysokości kapitału).

Najprostsza z form – jednoosobowa działalność gospodarcza – wymaga rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej). Możliwa jest ona na 2 sposoby: online lub tradycyjnie – w dowolnym urzędzie gminy. Wpisowi do CEIDG podlegają także wspólnicy spółki cywilnej. Przedsiębiorca nie musi wnosić kapitału na start, płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i ma możliwość wyboru formy opodatkowania, w większości wypadków wystarczy prowadzenie uproszczonej księgowości lub ewidencji. Wszystkie pozostałe spółki podlegają natomiast wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i wymagają przejścia bardziej wymagających formalności. Z drugiej strony pozwalają na tworzenie kilkuosobowych firm świadczących np. usługi z obszaru IT. Dobranie odpowiedniej struktury zależy od szeregu okoliczności i powinno być poprzedzone analizą.

Podjęcie działalności gospodarczej – w jakiejkolwiek z powyższych form – pozwoli świadczyć usługi na rzecz pracodawcy zagranicznego.

Należy jednak pamiętać, że współpraca w formule B2B (business-to-business) wiąże się z innymi prawami i obowiązkami stron niż w przypadku klasycznego stosunku pracy.

Mając na uwadze wysoki formalizm procedur oraz możliwość pojawienia się licznych wątpliwości zarówno wśród obywateli Ukrainy, jak i ich kontrahentów rekomendujemy skorzystanie z pomocy prawników. Jesteśmy gotowi pomóc Państwu w zrozumieniu i przejściu każdej z procedur rejestracyjnych krok po kroku. Zapraszamy do kontaktu.