III miejsce
w kategorii najlepsze strony internetowe kancelarii

Wyróżnienie
za stronę www poświęconą doradztwu prawnemu podczas epidemii

Najnowsze informacje dla pracodawców związane z sytuacją pandemii COVID-19

Czytaj więcej

HRwChmurze: Utrzymanie motywacji pracowników w warunkach pracy zdalnej

19.02.2021

Wybuch pandemii koronawirusa zmusił pracowników do zmiany trybu świadczenia pracy, a pracodawców do zmiany stylu zarządzania procesem pracy. Mija właśnie rok od przejścia z tradycyjnej formy świadczenia pracy stacjonarnie do pracy zdalnej. Pisaliśmy już sporo na ten temat – dzisiaj koncentrujemy się na zarządzaniu procesem pracy oraz motywowaniu pracowników w dobie pandemii i pracy zdalnej.

Pracodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na jakość pracy świadczonej zdalnie, ale także na potrzebę utrzymania po stronie pracowników odpowiedniej motywacji. Mamy na myśli wszelkie instrumenty mające na celu zwiększenie motywacji, w tym zapewnienie właściwych kanałów komunikacji wewnątrz organizacji, utrzymywanie z pracownikami stałego kontaktu (także w formie wideokonferencji), organizowanie rozmów „one-to-one”, przekazywanie regularnego feedbacku oraz efektywne rozdzielanie obowiązków całemu zespołowi to zagadnienia, o których warto pamiętać na co dzień.

Również ewentualne benefity oferowane pracownikom powinny być skrojone na miarę potrzeb wynikających z nowej rzeczywistości – mniej przyda się karnet na siłownię czy owoce w biurze, a bardziej rozwiązania ułatwiające pracę z domu czy w warunkach izolacji. Dla przykładu, niektóre firmy decydują się na wyposażenie pracowników w profesjonalne, wygłuszające słuchawki, przyznają dofinansowanie do komfortowych foteli biurowych oraz zapewniają szkolenia czy warsztaty z zakresu korzystania z komunikatorów i programów używanych podczas pracy zdalnej.

Istotne jest także odpowiednie podejście do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie tylko w klasycznym rozumieniu tego pojęcia, tj. w zakresie warunków wykonywania pracy, zapewnienia niezbędnego sprzętu itd. Zgodnie z wytycznymi Państwowej Inspekcji Pracy pracodawcy powinni pamiętać także o szeroko pojętych ryzykach psychospołecznych wynikających ze świadczenia pracy w „nowej” rzeczywistości.

Ostatnio sporo emocji budzi tzw. prawo do bycia offline, będące odpowiedzią na funkcjonowanie pracowników w pandemicznej rzeczywistości. Utrzymanie motywacji pracowników może także objawiać się powstrzymywaniem się przełożonych od wysyłania wiadomości służbowych czy dodatkowych dyspozycji poza stałymi godzinami pracy, respektując tym samym prawo do wypoczynku każdego pracownika, a pracownicy powstrzymają się od nieadekwatnego wykonywania obowiązków prywatnych w tradycyjnym czasie pracy, pozostawiając te aktywności na późniejszą porę. Można tym odpowiednio zarządzić, wykorzystując aktualnie obowiązujące przepisy o czasie pracy.