HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#HRwChmurze: PIP skontroluje przedsiębiorców zdalnie

09.04.2021

Pomimo aktualnej sytuacji epidemiologicznej, Państwowa Inspekcja Pracy w dalszym ciągu może prowadzić kontrole. Główny Inspektor Pracy wydał wytyczne regulujące zasady ich zdalnego przeprowadzania.

Zgodnie z nowymi zasadami PIP może, za zgodą pracodawcy, przeprowadzać kontrole w sposób całościowo zdalny (przy użyciu na przykład wideokonferencji czy rozmów telefonicznych) lub w sposób hybrydowy, gdy część kontroli przeprowadza się w formie zdalnej, a pozostałą część czynności kontrolnych w sposób bezpośredni. Możliwość przeprowadzania zdalnej kontroli została przewidziana wyłącznie w sytuacji, gdy z powodu charakteru prowadzonej przez pracodawcę działalności gospodarczej nie jest konieczne osobiste stawiennictwo inspektora w siedzibie pracodawcy, a kontroli można dokonać przez analizę nadesłanej dokumentacji.

Zasadniczo to inspektorzy pracy powinni sami występować z propozycją przeprowadzenia kontroli w formie zdalnej. Jeżeli jednak inspektor nie zaproponuje takiej formy, pracodawca ma prawo o to zapytać – taki wniosek może zostać poparty w szczególności koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko pracownikom, ale również inspektorowi. Skoro bowiem inspektor każdego dnia odwiedza różnych przedsiębiorców, to naturalna wydaje się konieczność ograniczenia jego obecności, czasem zupełnie niepotrzebnej, w zakładzie pracy i przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie kontroli w formie zdalnej czy wystąpienie do PIP ze stosownym wnioskiem nie powinno jednak następować automatycznie – pracodawca powinien każdorazowo rozważyć zalety i wady takiej możliwości. Warto wziąć to pod uwagę, w szczególności że w razie zdalnej kontroli pracodawca nie ma możliwości bieżącej weryfikacji oraz monitorowania procesu kontroli, a także niezwłocznego wyjaśniania kwestii powstałych w trakcie czynności kontrolnych. Jeżeli kontrola zdalna nie będzie miała negatywnego wpływu na rzetelność prowadzonych czynności, z pewnością zasadne jest przeprowadzenie ich w takiej formie.