HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HRwChmurze: eSkrzynka – hybrydowe rozwiązywanie umów o pracę

23.04.2021

Regulacje covidowe przewidują ograniczenie domniemania doręczenia pism w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz do 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

Czy oznacza to, że obecnie pracodawcy zostali pozbawieni możliwości zdalnego rozwiązywania umów o pracę przy wykorzystaniu drogi pocztowej, w sytuacji nieodebrania przez pracownika oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę?

W żadnym razie – umowę nadal można rozwiązać zdalnie i to znacznie prościej, niż przez doręczenie pocztą, które z istoty swojej jest problematyczne i ryzykowne. Te kwestie omawialiśmy już w poprzednich tekstach w ramach HR w Chmurze (https://pcslegal.pl/hrwchmurze-zdalne-rozwiazywanie-umow/).

Jeżeli jednak mimo wszystko pracodawca zdecyduje się zakończyć stosunek pracy poprzez doręczenie oświadczenia woli drogą pocztową, może to być skuteczne, nawet jeśli pracownik będzie unika odbioru korespondencji.

Jak to możliwe? Wystarczy, że pracownik korzysta z eSkrzynki oferowanej przez Pocztę Polską. eSkrzynka to usługa umożliwiająca zdalne odbieranie przesyłek poleconych przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych doręczeń drogą pocztową. Zdigitalizowany dokument elektroniczny ma bowiem moc równą mocy dokumentu w postaci papierowej, z którego został przekształcony.

W przypadku eSkrzynki pozostawiono fikcję doręczenia – w razie braku zapoznania się z dokumentem elektronicznym przez adresata, taki dokument uznaje się za doręczony po upływie 14 dni od dnia jego zamieszczenia na eSkrzynce. Wówczas nadawca otrzymuje zwrotną informację, że adresat nie zapoznał się z dokumentem – nie wpływa to jednak w żaden sposób na skuteczność doręczenia. Informację zwrotną o doręczeniu elektronicznym nadawca otrzyma również w przypadku, gdy adresat zapozna się z dokumentem wysłanym w formie przesyłki za potwierdzeniem odbioru.

Niestety nie istnieje możliwość, aby pracodawca pozyskał informację od Poczty Polskiej, czy pracownik posiada eSkrzynkę. Poczta Polska nie przekazuje takich informacji. Taką wiedzę pracodawca może otrzymać wyłącznie nieformalnie, przykładowo w czasie rozmowy z pracownikiem. Opieranie się natomiast wyłącznie na domniemanym korzystaniu przez pracownika z eSkrzynki może być ryzykowne. Pracodawca powinien to potwierdzić. W przeciwnym razie zakończenie stosunku pracy przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest pewniejszym i lepszym rozwiązaniem.