HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

HR SYGNAŁ: Piąty projekt ustawy chroniącej sygnalistów

20.12.2022

Dziś tj. 20 grudnia 2022 ukazał się nowy, piąty już projekt ustawy mającej chronić sygnalistów w Polsce. 17 grudnia 2022 minął rok, od kiedy przepisy w tym zakresie powinny wejść w życie. Poniżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych założeń.

  1. Zgłoszenia wewnętrzne – bez większych zmian

W zakresie zgłoszeń wewnętrznych nie wprowadzono istotnych zmian. Dotychczasowe kwestie, które budziły wątpliwości niestety nie zostały wyjaśnione.

  1. Zgłoszenia zewnętrzne – RPO traci przywileje

RPO utraci kompetencje jako organ publiczny, do którego można było kierować zgłoszenia zewnętrzne. Zgłoszenia przyjmowane będą przez „organ publiczny” – sygnalista sam powinien zdecydować jaki. Jeśli nie wie, to powinien dokonać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy, która zostanie zaangażowana w procedurę zgłoszeń zewnętrznych. Jeśli zaś zgłoszenie może dotyczyć przestępstwa, powinno zostać dokonane komendantowi wojewódzkiemu (stołecznemu) Policji, a w niektórych przypadkach nawet prokuratorowi.

  1. Zaostrzenie kar

Osoba, która uniemożliwi lub istotnie utrudni zgłoszenie będzie podlegać karze nawet do roku pozbawienia wolności. Jeśli zaś dokona tego przy użyciu przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu będzie podlegać karze nie dwóch, lecz trzech lat pozbawienia wolności.

  1. Zaświadczenia dla sygnalistów

W przypadku dokonania zgłoszenia zewnętrznego zgłaszający na własne żądanie otrzyma od organu publicznego zaświadczenie potwierdzające podleganiu ochronie opisanej w ustawie.

Nie jest jasne jak sygnalista może takie zaświadczenie potencjalnie wykorzystać, np. w procesie rekrutacyjnym.

Termin na wdrożenie ustawy minął ponad rok temu. Ogłoszony projekt został zatytułowany „tekst ostateczny” – czy taki będzie, zobaczymy. Widać, że prace legislacyjne przyspieszają i warto odpowiednio zaopiekować się tym tematem w organizacji.

W przypadku dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.