HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

#GMILegalUpdate: Opublikowano nowelizację specustawy ukraińskiej – legalny pobyt obywateli Ukrainy w Polsce przedłużony do 30 września 2025

12.06.2024

Nowelizacja tzw. specustawy ukraińskiej, czyli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, została podpisana przez prezydenta i w dniu 11 czerwca 2024 r. ogłoszona w dzienniku ustaw. Znowelizowane przepisy wejdą w życie 1 lipca 2024 r.

Kluczowe zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r., to:

  • przedłużenie do 30 września 2025 roku automatycznego prawa pobytu obywateli Ukrainy w Polsce;
  • skrócenie z 14 do 7 dni kalendarzowych terminu dla pracodawcy na złożenie do urzędu pracy powiadomienia o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy;
  • wprowadzenie możliwości składania wniosków o zezwolenia na pobyt czasowy dla niepracujących członków rodzin ze statusem UKR, w tym dzieci.

Nowelizacja wprowadza także szereg innych zmian. Warto wymienić m.in. następujące:

  • Ukraińcy, którzy posiadają status UKR i posiadali go przez co najmniej 365 dni, w tym na dzień 4 marca 2024 r., będą mogli złożyć w trybie elektronicznym wnioski o specjalne 3-letnie karty pobytu. Data, od której będzie można składać te wnioski, zostanie ogłoszona w odrębnym komunikacie ministra spraw wewnętrznych i administracji;
  • jednoznacznie wskazano przypadki, w których wymagane jest złożenie przez pracodawcę nowego powiadomienia do urzędu pracy o zatrudnieniu obywatela Ukrainy – np. w razie zmiany stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy;
  • pracownicy ukraińscy będą zobowiązani do informowania swoich pracodawców o udzieleniu im zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ciągu 7 dni od daty otrzymania tego zezwolenia, tak by pracodawcy mieli możliwość złożyć odpowiednie powiadomienie do urzędu pracy.

Nie wiadomo obecnie, jak będą kształtować się przepisy o zatrudnianiu i pobycie obywateli Ukrainy w Polsce po 30 września 2025 roku. Warto już teraz dopilnować uzyskania odpowiednich zezwoleń na pobyt czasowy zapewniających legalny pobyt i prawo do pracy w Polsce także po 30 września 2025 roku.