HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.11.2023

Pytanie #99: Czym jest przejęcie, podział lub połączenie zakładu lub jego części? 

Odpowiedź: Pojęcia przejęcia, podziału lub połączenia zakładu pracy lub jego części nie zostały zdefiniowane w żadnej ustawie. Wymienienie ich w art. 6a ust. 1a ustawy wynika z brzmienia art. 231 k.p., tj. obowiązującego do 2 czerwca 1996 r. Po tym dniu art. 231 k.p. wymienia jedynie „przejście zakładu pracy lub jego części”. Dlatego też pojęcie przejścia, podziału lub połączenia zakładu jest równoznaczne z przejściem zakładu pracy lub jego części w rozumieniu art. 231 k.p