HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

15.11.2023

Pytanie #98: Których pracowników należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych u danego pracodawcy? 

Odpowiedź: Ustawa nie różnicuje pracowników, których należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu przeciętnej ich liczby zatrudnionych u danego pracodawcy. Oznacza to, że pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wszystkich pracowników, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (na okres próbny, czas określony oraz na czas nieokreślony), powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę. Co więcej, należy uwzględnić także pracowników korzystających ze zwolnień od pracy lub urlopów, w tym również urlopów bezpłatnych. Ustawa nie przewiduje bowiem wyjątku dla tej kategorii pracowników. Konsekwentnie, przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych dany pracodawca nie bierze pod uwagę osób, które nie pozostają z nim w stosunku pracy. Będą to w szczególności osoby, z którymi zawarł on umowy o charakterze cywilnoprawnym, a także pracownicy tymczasowi, nawet jeśli w regulaminie funduszu pracodawca przyznał im prawo do korzystania z jego świadczeń na równi ze swoimi pracownikami. Pracownicy tymczasowi są bowiem pracownikami agencji pracy tymczasowej, a nie danego pracodawcy (będącego pracodawcą użytkownikiem).