HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

07.09.2023

Pytanie #88: Kiedy pracodawca może zrezygnować z tworzenia funduszu? 

Odpowiedź: Pracodawca może zrezygnować z tworzenia funduszu w każdym czasie. Oczywiście rezygnacja musi nastąpić z zachowaniem procedury rezygnacji, tj. w odpowiednim akcie prawnym (układzie zbiorowym pracy lub regulaminie) i za zgodą właściwych podmiotów (organizacji związkowej lub pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów). Warto pamiętać, że o sposobie rezygnacji decyduje liczebność pracowników w przeliczeniu na pełne etaty z 1 stycznia danego roku. Ze względów praktycznych warto rezygnować ze skutkiem na koniec danego roku, choć można i w połowie roku – wówczas powstanie kwestia pomniejszenia należnego odpisu za dany rok. Co istotne, nawet po podjęciu decyzji o rezygnacji z funduszu środki z niego będą musiały być wydatkowane na cele socjalne do czasu całkowitego ich wyczerpania.