HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.08.2023

Pytanie #86: Czy jest możliwe pełne finansowanie utrzymania obiektów socjalnych pracodawcy ze środków ZFŚS?

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z przepisami ustawy o zfśs, dopuszczalne jest jedynie dofinansowanie takich obiektów ze środków funduszu. Dofinansowanie oznacza, że zakład pracy może w pewnej części pokryć ze środków funduszu koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych, a nie finansować (utrzymywać) je z nich w całości. Dopuszczalne jest przeprowadzenie w obiektach większych inwestycji, jak na przykład przeprowadzenie remontu czy doposażenie obiektu. W praktyce więc koszty utrzymania obiektów socjalnych pracodawca powinien częściowo pokrywać ze środków obrotowych, a częściowo ze środków funduszu.