HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

25.05.2023

Pytanie#74: Czy badając sytuację materialną pracownika pracodawca powinien wziąć pod uwagę wypłacane mu świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+”? 

Odpowiedź: Kluczową kwestią jest w tym kontekście sposób uregulowania pojęcia sytuacji materialnej pracowników oraz zasad przyznawania świadczeń w regulaminie funduszu. Badając sytuację materialną pracownika, pracodawca musi bowiem pozostawać w zgodzie z postanowieniami takiego regulaminu. Może się jednak zdarzyć tak, iż regulamin funduszu nie zawiera definicji pojęcia sytuacji materialnej pracownika ani tym bardziej nie precyzuje, czy badając to kryterium socjalne pracodawca powinien uwzględniać świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+”. W takiej sytuacji należy przyjąć, że kwoty świadczenia wychowawczego powinny być uwzględniane w sytuacji materialnej pracownika, gdyż w znacznym stopniu wpływają na tę sytuację. Świadczenie wychowawcze nie musi być uwzględniane w sytuacji materialnej jedynie w odniesieniu do takich świadczeń, wobec których ze względu na ich naturę pełne badanie sytuacji socjalnej nie jest konieczne, jak np. spotkanie integracyjne. Z drugiej strony jest absolutnie konieczne np. przy zapomogach.