HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

18.05.2023

Pytanie #73: Czy wspólny regulamin może przewidywać odmienne zasady przyznawania świadczeń w zależności od tego, czy dotyczą one pracowników jednego bądź drugiego pracodawcy? 

Odpowiedź: Nie. Wspólny regulamin jest ustalany w takim samym trybie, jak indywidualne regulaminy pracodawców, tj. z udziałem pracowników reprezentowanych przez zakładowe organizacje związkowe lub przez pracownika reprezentującego interesy załogi. Odpowiednie stosowanie art. 8 ust. 2 ustawy oznacza traktowanie reprezentacji pracowników jako ich ogółu, a nie odrębnych grup. Co więcej, różnicowanie zasad przyznawania świadczeń z funduszu w zależności od tego, u którego pracodawcy są zatrudnieni pracownicy, będzie prowadzić do przyznawania świadczeń na podstawie miejsca świadczenia pracy lub rodzaju pracodawcy. Kryteria te nie są kryteriami socjalnymi w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy (zob. komentarz do art. 8). Zatem przyznawanie świadczeń na podstawie wskazanych powyżej kryteriów niesocjalnych z dużym prawdopodobieństwem może zostać zakwestionowane.