HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

06.04.2023

Pytanie #67: ZUS po kontroli wliczył świadczenia przyznawane pracownikom w ramach zfśs do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uznając, że zostały przydzielone z naruszeniem prawa. Czy odwołanie należy wnosić w stosunku do każdego z zatrudnionych? 

Odpowiedź: Tak. Nawet jeżeli wszyscy pracownicy otrzymali to samo świadczenie, np. wczasy pod gruszą, to na gruncie prawa administracyjnego ZUS musi wydać tyle decyzji, ilu pracowników, którzy takie świadczenie otrzymali. Prawo odwołania przysługuje każdemu pracownikowi oraz pracodawcy jako płatnikowi tych składek. Jeżeli pracodawca uważa, że wszystkie decyzje są wadliwe, to musi się odwołać od każdej z nich z osobna. W przypadku pracodawców zatrudniających kilka tysięcy osób jest to ogromne wyzwanie organizacyjno-techniczne. Od decyzji sądu ubezpieczeń społecznych zależy, czy sprawy te połączy na czas rozpoznania (np. po 10–100 pracowników) czy też każda z nich będzie rozpoznawana odrębnie.