HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

29.03.2023

Pytanie #66: Jak długo pracodawca może przetwarzać dane w związku z realizacją świadczeń? 

Odpowiedź: Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

W konsekwencji dane przetwarzane w celu uzyskania świadczeń za danych rok kalendarzowy, przekazane przez pracownika w formie oświadczenia o sytuacji życiowej (np. z załączoną do niego deklaracją podatkową) powinny być przetwarzane wyłącznie w celu przyznania świadczeń za dany okres. Dane te jednak będą mogły być przetwarzane przez dłuższy okres w celu wykazania chociażby zasadności przyznania świadczeń w razie kontroli organów skarbowych lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też, mając na uwadze 5-letni okres przedawnienia należności publicznoprawnych, dane niezbędne do wykonania tego celu mogą być przetwarzane przez pracodawcę.