HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.03.2023

Pytanie #65: Pracodawca jest właścicielem ośrodka wczasowo-wypoczynkowego w Sopocie, przeznaczonego na działalność socjalną. Jednakże, ze względu na spadające zainteresowanie pracowników pobytem w tym ośrodku, postanowił go sprzedać. Czy przychody z tytułu sprzedaży zasilą fundusz?

Odpowiedź: Tak. Przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej, w części nieprzeznaczonej na utrzymanie lub odtworzenie zakładowych obiektów socjalnych, zasilają środki funduszu.  Ustawa nie definiuje co prawda „środków trwałych służących działalności socjalnej”, jednak za takie uznawane są m.in. zakładowe ośrodki wczasowo-wypoczynkowe. W przypadku zatem sprzedaży ośrodka wczasowo-wypoczynkowego uzyskane z tego tytułu środki powinny zostać przekazane na fundusz, a nie zasilać kapitał własny spółki. Warto dodać, że Sąd Najwyższy warunkuje obowiązek przekazania na fundusz środków pochodzących przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych od tego, czy aktualnie służą one działalności socjalnej. W wyroku z 17 lutego 2000 r. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że: „Wynikający z art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (jednolity tekst: Dz.U. 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) obowiązek przekazania na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przychodów z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych, dotyczy środków, które aktualnie służą działalności socjalnej, a nie tych, które służyły lub mogłyby służyć w przyszłości tej działalności” (sygn. akt I PKN 538/99).