HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

02.02.2023

Pytanie #58: Czy można uzależnić skorzystanie ze środków funduszu przez pracowników od ich stażu pracy? 

Odpowiedź: Nie. Prawo do skorzystania z funduszu mają wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy. Ograniczenia można stosować wyłącznie w odniesieniu do osób trzecich, którym pracodawca zdecydował się przyznać w regulaminie funduszu prawo do środków z niego. Wówczas ograniczeniem nie będzie staż pracy – bo taki występuje tylko w stosunku pracy – ale np. długość zatrudnienia w ramach umowy cywilnoprawnej, jeżeli pracodawca przyznał prawo do korzystania z funduszu swoim zleceniobiorcom.