HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

15.12.2022

Pytanie #51: Czy świadczenie urlopowe to inaczej wczasy pod gruszą?

Odpowiedź: Nie. Świadczenie urlopowe nie jest wypłacane ze środków funduszu i nie jest zależne od sytuacji socjalnej pracownika, tj. sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej. Jedyną przesłanką jego wypłacenia jest wykorzystanie w danym roku urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pracownikowi przysługuje wówczas względem pracodawcy roszczenie o wypłatę świadczenia. Z kolei wczasy pod gruszą to świadczenie wypłacane ze środków funduszu. W związku z tym w celu jego przyznania pracodawca jest zobowiązany zbadać sytuację socjalną osoby uprawnionej. Może nią być nie tylko pracownik, ale i członkowie jego rodziny, a także emeryci i renciści będący byłymi pracownikami danego pracodawcy. Świadczenia przyznawane z funduszu mają, co do zasady, nieroszczeniowy charakter (zob. komentarz do art. 8).