HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

08.12.2022

Pytanie #50: Czy celowe jest wskazanie w regulaminie kwot poszczególnych świadczeń? 

Odpowiedź: Takie wskazanie może być przydatne. Można przyporządkować określone kwoty danego świadczenia (np. wczasów pod gruszą) do ustalonych w regulaminie progów dochodowych osiąganych przez pracowników. Wtedy system przyznawania świadczeń będzie znacznie uproszczony, zwalniając pracodawcę z obowiązku każdorazowego ustalania, jaka kwota świadczenia będzie adekwatna do sytuacji socjalnej danego pracownika.