HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

17.11.2022

Pytanie #47: Czy z funduszu można finansować wynagrodzenia i premie pracowników?

Odpowiedź: Nie, byłoby to zaprzeczeniem istoty funduszu. Wynagrodzenia i premia wypłacane są pracownikom wg zasady, którą można by określić jako „kto lepiej pracuje ten więcej otrzymuje”, tymczasem świadczenia z funduszu wypacane są wg zasady „kto w trudniejszej sytuacji socjalnej ten więcej otrzymuje”. Oznacza to, że wyższe świadczenia z funduszu otrzymuje pracownik w trudniejszej sytuacji socjalnej nawet jeżeli nienależycie realizuje swoje obowiązki pracownicze i otrzymuje nagany. To bowiem nie ma wpływu na świadczenia z funduszu. Należy jednak podkreślić, iż zakaz ten dotyczy finansowania działalności socjalnej. Wynagrodzenia i premie mogą być pokrywane w ramach dofinansowania zakładowych obiektów socjalnych. Kosztami prowadzenia takich obiektów są bowiem wynagrodzenia pracownicze obsługi hotelowej. Różnica pomiędzy tymi dwoma sytuacjami jest zasadnicza.