HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

10.11.2022

Pytanie #46: Pan Jan zauważył, że jego pracownicy bardzo często słuchają podczas pracy piosenek popularnego zespołu muzycznego. Postanowił więc, że z okazji jubileuszu 20-lecia firmy zorganizuje koncert tego zespołu dla pracowników. Czy może sfinansować go ze środków funduszu?

Odpowiedź: Tak. W pojęciu działalności socjalnej mieszczą się usługi pracodawcy na rzecz działalności kulturalno-oświatowej, do której zaliczyć można koncerty muzyczne. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż koncert muzyczny nie zawsze niesie ze sobą jakieś wartości edukacyjne. Przyjęło się bowiem, iż pojęcie działalności kulturalno-oświatowej można traktować rozłącznie, a więc z funduszu można finansować działalność kulturalną niemającą jednocześnie cech działalności oświatowej bądź czystą działalność oświatową.