HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

03.11.2022

Pytanie #45: Jakie przykładowo kryteria niesocjalne mogą zostać przewidziane w regulaminie funduszu? 

Odpowiedź: Co do zasady, prawo do świadczeń można uzależnić jedynie od krytyków socjalnych. Istnieją jednak wyjątki. Kryteria niesocjalne są zazwyczaj powiązane z rodzajem świadczenia, które ma być przyznane. I tak na przykład może zostać ustanowione kryterium wykorzystania funduszu, zgodnie z którym pierwszeństwo do skorzystania ze świadczeń będzie przysługiwało osobom, które nie skorzystały jeszcze z danego świadczenia. Na tej zasadzie można również wskazać w regulaminie, iż pracownik będzie mógł skorzystać tylko z jednego z dwóch świadczeń, dając mu tym samym prawo wyboru świadczenia. Będzie to uzasadnione szczególnie w przypadku świadczeń dotyczących działalności kulturalno-oświatowej czy sportowo-rekreacyjnej. Kolejnym przykładem kryterium niesocjalnego może być uzależnienie przyznania zwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe od wypłacalności (zdolności kredytowej) pracownika. Pracodawca ma bowiem prawo i obowiązek oceniać wniosek pracownika z perspektywy realności zwrotu tej pomocy czy zdolności do udzielenia zabezpieczenia przez pracownika. Niedochowanie tego obowiązku mogłoby bowiem skutkować pozbawieniem funduszu środków niezbędnych do pomocy pozostałym pracownikom.