HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

05.10.2022

Pytanie #41: Czy pracodawca musi uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie danych? 

Odpowiedź: Nie. Podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na pracodawcy tj. obowiązku zbadania sytuacji socjalnej pracownika. Przepisy ustawy dodatkowo upoważniają pracodawcę do żądania od pracowników podania i udokumentowania danych niezbędnych do przyznania świadczeń, w tym również danych dotyczących zdrowia. Pracodawca nie ma zatem obowiązku uzyskiwania zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych.