HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

23.02.2023

Pytanie #61: Wszyscy pracownicy Spółki Baron zarabiają ponad 8 tys. zł. Jak w takim przypadku ustalić kryteria socjalne? Czy można w takiej sytuacji w ogóle mówić o trudnej sytuacji materialnej pracowników? 

Odpowiedź: Głównym celem istnienia funduszu jest poprawa sytuacji bytowej pracowników znajdujących się w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi zatrudnionymi. Oczywiście zarobki na poziomie 8 tys. zł nie przesądzają jeszcze, że sytuacja socjalna danego pracownika jest dobra. Pracownik może być bowiem jedynym żywicielem wielodzietnej rodziny, dodatkowo niektóre z dzieci mogą być dotknięte poważnymi chorobami czy niepełnosprawnością. Niewątpliwe jednak u takiego pracodawcy większość środków funduszu może być kierowana na świadczenia socjalnej o charakterze niepomocowym, np. wyjazdy integracyjne, karty multisport czy bilety do teatru.