HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

27.12.2021

Pytanie #3: Czy dla udzielenia zwrotnej bądź bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe konieczne jest zawarcie umowy między pracownikiem a pracodawcą?

Odpowiedź: Co do zasady, ustawa wymaga zawarcia umowy w przypadku udzielania każdej pomocy na cele mieszkaniowe, a więc niezależnie od tego, czy ma ona charakter zwrotny (przyjmując na przykład formę pożyczki na budowę domu czy remont mieszkania), czy też charakter bezzwrotny. Jednakże w praktyce zawarcie takiej umowy będzie miało znaczenie szczególnie w przypadku pomocy zwrotnej. Wtedy bowiem pracownik musi złożyć w umowie oświadczenie, w którym zobowiąże się do zwrotu pomocy mieszkaniowej na warunkach określonych tą umową.