HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

13.07.2022

Pytanie #29: Czym jest sytuacja życiowa pracownika? 

Odpowiedź: Sytuacja życiowa jest najbardziej ocennym kryterium socjalnym. Stanowią o niej bowiem wszelkie okoliczności, które wpływają na sytuację pracownika lub jego rodziny, niemające przy tym charakteru sytuacji materialnej lub rodzinnej. Zazwyczaj okoliczności te wywołane są klęskami żywiołowymi (np. powódź, pożar), indywidualnymi zdarzeniami losowymi (np. wypadek samochodowy, włamanie do mieszkania) czy chorobą. Jednakże na sytuację życiową wpływ mogą mieć również zdarzenia pozytywne, jak np. wygrana na loterii czy otrzymanie spadku. Niezależnie jednak od charakteru tych okoliczności, jak słusznie zauważył P. Prusinowski, „Kryteria socjalne a dystrybucja środków ZFŚS”, MPP 2010/12, „szczególna sytuacja życiowa ma charakter nagły i z reguły przemijający. Cechy takiej nie można przypisać stanowi rodzinnemu i materialnemu, które z reguły mają wymiar długotrwały”.