HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

18.08.2022

Pytanie #34: Na jakich zasadach ze środków funduszu mogą korzystać emeryci i renciści? 

Odpowiedź: Status uprawnionych do korzystania ze środków funduszu przysługuje emerytom i rencistom będącym byłymi pracownikami pracodawcy i otrzymującym świadczenie emerytalne bądź pobierającym rentę, jeżeli świadczenia te uzyskali bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy u danego pracodawcy. W przypadku, gdy byli pracownicy po uzyskaniu statusu emeryta lub rencisty pracowali jeszcze u innych pracodawców, to mogą korzystać ze środków funduszu tylko u jednego z tych pracodawców, tj. tego, u którego byli ostatnio zatrudnieni.