HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

22.06.2022

Pytanie #26: Czy przejęte środki funduszu mogą być wydatkowane tylko na rzecz pracowników przejętych, czy również na rzecz dotychczasowych pracowników pracodawcy przejmującego? 

Odpowiedź: Brak jest w ustawie uregulowania poruszającego tę kwestię. Należy jednak zwrócić uwagę, iż w przypadku gdyby okoliczność zatrudnienia u pracodawcy przejmującego lub przekazującego miała stanowić kryterium uprawniające do korzystania z funduszu, to w takiej sytuacji mielibyśmy do czynienia z wprowadzeniem kryteriów pozasocjalnych. To skłania do przyjęcia stanowiska, iż dopuszczalne jest wydatkowanie przejętych środków zarówno na rzecz pracowników przejętych, jak i dotychczasowych pracowników pracodawcy przejmującego.