HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

05.05.2022

Pytanie #20: Czy zawarcie umowy o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej powinno być uzgodnione z działającymi u pracodawcy organizacjami związkowymi?

Odpowiedź: Nie. Artykuł 9 ust. 1 nakazuje stosować art. 8 ust. 2 odpowiednio, co w mojej opinii znaczy, że to regulamin wspólnej działalności wymaga uzgodnienia z działającymi u pracodawców zakładowymi organizacjami związkowymi, a nie umowa. W doktrynie prezentowany jest również pogląd odmienny, tzn., że umowa wymaga uzgodnienia z organizacjami związkowymi.