HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

01.06.2022

Pytanie #24: Czy pracownicy tymczasowi, pracujący w konkretnej spółce, są uprawnieni do korzystania ze środków funduszu tej spółki? 

Odpowiedź: Nie. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1563), pracownikiem tymczasowym jest pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Skoro zatem pracownicy ci są zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej, to agencja, a nie spółka, jest ich pracodawcą. Dlatego też nie mogą oni korzystać ze środków funduszu spółki (chyba że co innego wynika z regulaminu tego funduszu). Możliwe jest natomiast utworzenie funduszu przez samą agencję pracy tymczasowej dla zatrudnianych przez nią pracowników tymczasowych.