HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

04.07.2024

Pytanie #131: Czy pracownik ma prawo do żądania usunięcia jego danych? 

Odpowiedź: Pracownik może zażądać usunięcia danych o sytuacji socjalnej, które przekazał pracodawcy. Będzie się to jednak wiązało albo z utratą prawa do świadczenia np. zapomogi albo z zakwalifikowaniem do najwyższego progu dochodowego, jeżeli np. zażąda usunięcia danych o sytuacji materialnej rodziny. Pracodawca może jednak odmówić usunięcia danych, których przetwarzanie jest niezbędne w związku z przyznanymi już świadczeniami, co jest konieczne w celu wykazania prawidłowości przyznania świadczeń na wypadek kontroli ZUS lub organów skarbowych.