HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

20.06.2024

Pytanie #130: Jaka jest minimalna i maksymalna wysokość grzywny, jaką można nałożyć za naruszenie ustawy o ZFŚS?

Odpowiedź: Minimalna i maksymalna wysokość grzywny wynika z art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń. Minimalnie może ona wynieść 20 zł, natomiast maksymalnie – 5000 zł. Wysokość kary wymierzanej przez sąd zależy między innymi od stopnia przewinienia, społecznej szkodliwości czynu czy postawy samego obwinionego. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.