HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

20.06.2024

Pytanie #129: Czy obowiązek tworzenia funduszu przez pracodawcę rozpoczynającego działalność w ciągu roku w wyniku komercjalizacji, przejęcia, podziału lub połączenia zakładu lub jego części z równoczesnym przejęciem pracowników, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, jest zależny od tego, czy poprzedni pracodawca był zobowiązany do tworzenia funduszu oraz od tego, czy fundusz rzeczywiście został u niego utworzony?

Odpowiedź: Nie. Ustawa nie przewiduje dodatkowych przesłanek obowiązku tworzenia funduszu przez takiego pracodawcę. Nie ma więc znaczenia, czy poprzedni pracodawca był zobowiązany do tworzenia funduszu oraz czy fundusz rzeczywiście został przez niego utworzony. Tacy pracodawcy, w sytuacji gdy u poprzedniego pracodawcy nie został utworzony fundusz, będą więc zobowiązani do utworzenia funduszu w ciągu roku i do odprowadzenia odpisu w terminach wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy.