HR Sygnał: Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Czytaj więcej

Jak pomóc Ukrainie?
 

Czytaj więcej

Funduszowe czwartki – pytania i odpowiedzi

13.06.2024

Pytanie #128: Pracodawca ustalił w regulaminie, iż świadczenia w postaci paczek świątecznych dla dzieci będą przyznawane w równej wysokości wszystkim pracownikom posiadającym dziecko bądź dzieci (dla każdego dziecka), bez badania sytuacji materialnej i życiowej pracowników. Wskazał również, iż świadczenia takie mają charakter roszczeniowy. Okazało się jednak, że w 2024 r. przydzielenie wszystkim pracownikom posiadającym dzieci odpowiedniej liczby paczek świątecznych nie znalazłoby pokrycia w środkach funduszu. Czy w takiej sytuacji pracodawca i tak będzie zobowiązany do przyznania tych świadczeń?

Odpowiedź: Nie. Zasada, zgodnie z którą pracodawca nie jest zobowiązany do pokrywania świadczeń socjalnych, które nie znajdują pokrycia w środkach funduszu, nie doznaje wyłomu w sytuacji, gdy pracodawca w regulaminie wprowadzi roszczeniowość świadczeń. Przykład ten pokazuje, iż wprowadzona w regulaminie roszczeniowość świadczeń jest uzależniona od stanu środków funduszu w dacie powstania roszczenia, a co za tym idzie – nie ma charakteru absolutnego. Dlatego też w przypadku braku środków z funduszu prawo do danego świadczenia wygasa, nie przechodząc na kolejny rok.